Bojana Radovanović prisustvovala je sastancima RRPP menadžment tima

U periodu od 13. do 15. septembra 2011. godine, Bojana Radovanović, Ma istraživač saradnik Instituta ekonomskih nauka i lokalni koordinator Regionalnog programa podrške istraživanju u oblasti društvenih istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP)

prisustvovala je sastancima RRPP menadžment tima na Univerzitetu u Friburgu, Švajcarska.

sep13_br_friburg1 sep13_br_friburg2

sep13_br_friburg3

sep13_br_friburg4