Interna edukacija

U periodu od 27. do 29. juna 2011. godine u Institutu je održana interna edukacija istraživača IEN.

Prvog dana dr Ivana Simeunović održala je predavanje iz oblasti statističke analize.

jun27_edukacija1 jun27_edukacija2

Drugi dan interne edukacije istraživača IEN obuhvatio je dva predavanja.

Mr Ana Jaško održala je predavanje na temu "IEN - učeća organizacija", a mr Kosovka Ognjenović predavanje na temu "Vremenske serije".

jun27_edukacija4 jun27_edukacija5

Trećeg dana predavanja su, takodje, podeljena u dva dela.

Dr Miloš Božović odžzao je predavanje na temu "Kvantitativni metodi u ekonomskim istraživanjima", a mr Jelena Minović na temu "GARCH modeli".

jun27_edukacija6 jun27_edukacija7