Ma Bojana Radovanović na konferenciji

Dana 04. i 05. juna 2011. godine na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju održana je konferencija pod nazivom „Socijalni i kulturni kapital na Zapadnom Balkanu".

Konferencija je deo projekta „Socijalni i kulturni kapital u Srbiji", finansiranog u okviru Regionalnog programa podrške istraživanju u oblasti društvenih istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP).

jun4_br2 jun4_br1