Dr Jovan Zubović je predstavio rezultate istraživanja na projektu RRPP u Institutu za napredne studije

U sklopu diseminacije rezultata na projektu Makroekonomska analiza i empirijska evaluacija AMTR u Srbiji, dr Zubović je rezultate projekta predstavio timu istraživača sa Insituta za napredne studije (Institut für Höhere Studien) iz Beča.

rrpp_logo

Projekat je finansiran u sklopu Regionalnog programa podrške istraživanju u oblasti društvenih istraživanja na Zapadnom Balkanu" (RRPP).

Istom prilikom dr Zubović je predstavio visokoj delegaciji IHS rezultate rada Instituta ekonomskih nauka i razmatrana je mogućnost zajedničkog učestvovanja na projektima Evropske unije.

jun2_jz_vienna1 jun2_jz_vienna2

jun2_jz_vienna3