Poseta Univerzitetu u Sarbrikenu

Direktor Instituta prof. dr Dejan Erić boravio je u kraćoj poseti Saarland University u Sarbrikenu na kome istraživač saradnik ma Đuro Đurić studira na doktorskim studijama.

maj23_sarbriken1 maj23_sarbriken2

U razgovoru sa mentorom kolege Đurića uvaženim prof. dr Michael Martinekom, šefom Katedre za građansko pravo, privredno pravo, privatno međunarodno pravo i uporedno pravo sagledane su mogućnosti za saradnje.

maj23_sarbriken3 maj23_sarbriken4

Predstavnici IEN posetili su i prostorije Evropskog instituta koji je jedan od najpoznatijih u Nemačkoj. U nastavku boravka Sarskoj oblasti delegacija IEN imala je kraću posetu Luksemburgu.

maj23_sarbriken5

maj23_sarbriken6