Održana 5. jubilarna godišnja skupština ERENET

Na Univerzitetu Korvinus u Budimpešti u saradnji sa Evropskim savetom za mali biznis i preduzetništvo (ECSB) 20. maja održana je 5. jubilarna godišnja Skupština ERENET. Tema ovogodišnje konferencije je „Mladost, sloboda, preduzetništvo, izučavanje preduzetništva i obrazovanje u Evropi".

Program 5. godišnje Skupštine

maj20_erenet1   maj20_erenet2

Predstavnici Instituta i BBA u sastavu prof. dr Dejan Erić, dr Svetislav Paunović, mr Isidora Beraha i mr Sonja Đuričin imala je veoma uspešne prezentacije. Profesor Erić je dao kratak pregled aktivnosti centra ERENET za Jugo-istočnu Evropu koji se nalazi na Institutu od prethodne 4. godišnje skupštine organizovane septembra 2009. godine u Beogradu. Pored toga, direktor IEN je predsedavao zajedno sa prof. Antalom Sabom završenom sesijom posvećenoj programu rada za period 2011-12. godine. Profesor Paunović je prezentovao razvoj preduzetničkog obrazovanja u Srbiji. Isidora Beraha i Sonja Đuričin su predstavile planove rada i rezultate istraživanja na svojim doktorskim disertacijama na panelu koji je bio posvećen razvoju dokotrskih teza mladih članova ERENET.

maj20_erenet3   maj20_erenet4
maj20_erenet5   maj20_erenet6

Delegacije IEN i BBA imala je već broj susreta i sastanaka. Sa starim prijateljima sagledani su rezultati dosadašnje i definisani pravci buduće saradnje. Uspostavljen je i veliki broj novih kontakata. Odlučeno je da naredna 6. godišnja skupština bude održana iduće godine u Rumuniji.

maj20_erenet7   maj20_erenet8
maj20_erenet9   maj20_erenet10
maj20_erenet11   maj20_erenet12
maj20_erenet14   maj20_erenet15