Rad mr Ane Jaško

Dana 19.05.2011. godine, mr Ana Jaško, istraživač saradnik sa Instituta ekonomskih nauka, prezentovala je rad pod nazivom „Mikro-organizacioni pristup restrukturiranju javnih preduzeća

na XVI Internacionalnom simpozijumu „Startegijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu“ na Ekonomskom fakultetu u Subotici.

maj19_aj_subotica