Dr Srdjan Redžepagić održao predavanje po pozivu na međunarodnoj konferenciji u Opatiji

Pomoćnik direktora Instituta, dr Srdjan Redžepagić učestvovao je na 8. međunarodnoj konferenciji „Ekonomske integracije, konkurencija i saradnja" (8th International Conference „Economic integrations, competition and cooperation")

koja je održana u Organizaciji ekonomskog fakulteta Univeziteta u Rijeci u saradnji sa Univerzitetom iz Ljubljane, Univerzitetom iz Antverpena i CEDIMES Pariz. Konferencija je održana u peirodu 6-9. aprila 2011. u hotelu Ačbasador u Opatiji. Dr Redžepagić je bio predavač po pozivu na ovoj međunarodnoj konferenciji na kojoj je prezentovan veliki broj radova istraživača iz regiona Balkana, EU i sveta.

april7_sr1 april7_sr2
april7_sr3 april7_sr4
april7_sr5 april7_sr6
april7_sr7 april7_sr8

april7_sr9