Predavanje prof. dr Ashleya Deansa

Prof. dr Ashley Deans iz SAD je u okviru regionalne posete zemljama zapadnog Balkana posetio Institut ekonomskih nauka u petak, 8. aprila 2011. godine.

U okviru svoje posete Institutu, održao je predavanje na temu: "Obrazovanju zasnovanom na svesti", koje je privuklo veliku pažnju prisutnih. Predavanje je oganizovano u sklopu posete ambasadorke Indije Institutu.

april8_adeans1 april8_adeans2

april8_adeans3