Promovisan novi broj biltena Makroekonomske analize i prognoze - MAP

Institut ekonomskih nauka je, u saradnji sa Beogradskom bankarskom akademijom, 5. aprila promovisao novi broj svoje publikacije Makroekonomske analize i prognoze (MAP), pred velikim brojem medija.

Skup je otvorio direktor Instituta ekonomskih nauka prof. dr Dejan Erić, koji je dao kratak osvrt na najznačajnija kretanja u privredi Srbije u toku 2010. godine. Nakon njega je koordinator MAP, dr Marko Malović, prezentovao analize i prognoze u domenu evrointegracija, fiskalne i monetarne politike i javnog duga. Dr Vlastimir Vuković, viši naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka, dao je pregled trendova u bankarskom sektoru, dok je mr Marko Jeločnik, istraživač saradnik Instituta za ekonomiku poljoprivrede, sažeto izložio bazična kretanja u sektoru poljoprivrede.

Nakon uvodnih izlaganja usledila su mnogobrojna pitanja novinara autorima MAP.

Saopštenje sa konferencije

april5_map1   april5_map2

april5_map3