Bojana Radovanović učestvovala je na konferenciji Pozicija i status društvenih nauka u Bosni i Hercegovini

Bojana Radovanović, istraživač saradnik Instituta ekonomskih nauka, učestvovala je na konferenciji Pozicija i status društvenih nauka u Bosni i Hercegovini organizovanu u okviru Regionalnog programa podrške istraživanju u oblasti društvenih istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP) dana 31.03.2011. u Sarajevu.

mart31_br_rrpp1 mart31_br_rrpp1