Počela realizacija projekta: "Mentor u kući"

Dana, 30.3.2011. godine održana je sednica Naučnog veća u proširenom sastavu u IEN. Ova sednica bila je u potpunosti posvećena mladim istraživačima, kojima je pružena prilika da prezentuju dosadašnje preduzete aktivnosti i rezultate u vezi rada na master,magistarskim i doktorskim tezama.

Njihova izlaganja su pratili svi istraživači IEN, koji su angažovani od strane mladih saradnika da prate njihov rad i imaju savetodavnu ulogu u toku izrade njihovih teza. Ovim je započeta realizacija projekta: "Mentor u kući" oko koga je postignuta saglasnost na prethodnoj sednici Naučnog veća. Sednicu je vodila predsenica Naučnog veća, prof. dr Mirjana Radović-Marković.

mart31_mentor1 mart31_mentor2
mart31_mentor3 mart31_mentor4
mart31_mentor5 mart31_mentor6
mart31_mentor7 mart31_mentor8
mart31_mentor9 mart31_mentor10