Prof. dr Mirjana Radović-Marković je izabrana za redovnog člana u Svetskoj akademiji nauka i umetnosti (WAAS), SAD

U februaru 2011. godine, dr Mirjana Radović-Marković, redovni professor, izabrana je za stalnog člana u Svetskoj akademiji nauka i umetnosti (kao priznanje za njene izuzetne zasluge vezane za nauku, naučni rad i praksu o ulozi i važnosti zapošljavanja i ženama preduzetnicima). Ona je prva izabrana žena naučnik koja dolazi iz Srbije.

mirjana_radovic

Člastvo u Akademiji se stiče isključivo nominacijom i zasniva se na međunarodnoj reputaciji i doprinosimu u naučnoj oblasti kojom se kandidat bavi. Izbor u WAAS se smatra jednim od najviših odlikovanja koje jedan naučnik može da ostvari. Osim toga, kvalifikacije za izbor u WAAS su iste kao i one u nacionalnim akademijama.

Osnovana 1960, Svetska akademija nauka i umetnosti je neformalna mreža od oko 500 članova različitih nacionalnosti i intelektualnih disciplina, koji se biraju na osnovu doprinosa u umetnosti, prirodnim I društvenim naukama i humanističkim naukama. Aktivnosti Akademije se fokusiraju na društvenim posedicama i primenama politika znanja i izazovima sa kojima se ljudi susreću u globalnoj civilizaciji koja se ubrzano menja.

Više o tome >>>