Mr Aleksandra Bradić-Martinović posetila Hrvatsku udrugu banaka

Mr Aleksandra Bradić-Martinović; u četvrtak, 25. februara 2011. godine posetila je Hrvatsku udrugu banaka i obavila konsultativni razgovor sa gospođom Sandrom Ruso, savetnicom HUB-a.

feb25_hub