Simpozijum

 

osto

Simpozijum: "EU Relations with the Western Balkan States and Third Countries - perspectives from Serbia and New Zealand" koji su organizovali IEN i BBA u saradnji sa Nacionalnim centrom sa istraživanje Evrope, Kanterburi Univerzitetom sa Novog Zelanda i Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Beogradu, održan je 6. juna 2017. godine u prostorijama IEN.
 

Program

 

Predsedavajući   Dr Milenko Petrović
Dr Maja Kovačević   Učesnici