Učešće saradnika IEN na savetovanju u PK Beograda

Dana, 25.02.2010. godine održano je savetovanje na temu "Finansijska podrška MSP sektoru – instrument konkurentnosti na nacionalnom i evropskom tržištu" i "Socijalno tržišna privreda" u Privrednoj komori Beograda na kome su učestvovali saradnici IEN mr Elena Baranenko, Draško Nikolić, mr Sonja Đuričin i mr Ana Jelača.. Savetovanje je organizovano od strane Privredne komore Beograda i Srpske asocijacije srednjih i malih preduzeća (SASMP) u saradnji sa Konrad Adenauer Stiftung (KAS), Eurobankom EFG a.d. Beograd, OECD LEED partners Club i Evropskom asocijacijom zanatstva, malih i srednjih preduzeća (UEAPME).

Savetovanje se sastojalo iz dva panela:

  1. Izvori finansijskih sredstava - kako se informisati o fondovima i kreditnim linijama
  2. Pristup finansijskim sredstvima - kako pronaći partnera i pripremiti predlog projekta.
feb25_savet_pkb1 feb25_savet_pkb2