Mr Kosovka Ognjenović prisustvovala je međunarodnoj konferenciji "Poverty and Social Inclusion in the Western Balkans

Mr Kosovka Ognjenović prisustvovala je međunarodnoj konferenciji Svetske banke „Poverty and Social Inclusion in the Western Balkans" koja je održana u Briselu u Belgiji od 14. do 15. decembra 2010. godine.

Mr Kosovka Ognjenović je na konferenciji prezentovala svoj rad pod nazivom „Wage Differences in Serbia: an Application of Quantile Regressions". Učešće na konferenicji podržala je Svetska banka.

13. decembar
dec13_ko_brisel1   dec13_ko_brisel2

dec13_ko_brisel3

14. decembar
dec14_ko_brisel1   dec14_ko_brisel2
dec14_ko_brisel3   dec14_ko_brisel4
15. decembar
dec15_ko_brisel1   dec15_ko_brisel2
dec15_ko_brisel3   dec15_ko_brisel4