Radna poseta istraživača IEN Sarajevu

Istraživači IEN boravili su 16.12.2010. godine u radnoj poseti Sarajevu i tom prilikom je potpisan sporazum o saradnji sa Ekonomskim institutom i memoradnum o saradnji sa Ekonomskim fakultetom iz Sarajeva.

Istraživači IEN ma Bojana Radovanović, Mihajlo Đukić, Saša Milivojević i Duško Bodroža boravili su 16.12.2010. godine u radnoj poseti Sarajevu. Tom prilikom istraživači su posetili Ekonomski institut u Sarajevu, gde su sa rukovodstovom Instituta prof. dr Antom Domazetom i dr Almirom Peštekom potpisali sporazum o saradnji.


dec16_sporazum_eisa1 dec16_sporazum_eisa2

U nastavku dana istraživači IEN posetili su Ekonomski faktultet u Sarajevu gde su primljeni od strane najvišeg rukovodstva Fakulteta. Sa rukovodstvom fakulteta delegacija IEN razmatrala je pravce budućeg zajedničkog delovanja i potpisala memorandum o saradnji.

dec16_sporazum_eisa3 dec16_sporazum_eisa4

Na kraju radne posete Sarajevu delegacija IEN obišla je Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu gde je sa direktorom gospodinom Sašom Madackim i gospođicom Anđelom Lalović razgovarano o mogućnostima zajedničkih nastupa na budućim projektima.

dec16_sporazum_eisa5 dec16_sporazum_eisa6