Proslava 50 godina Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu

Dana, 16.12.2010. godine, istraživači Instituta ekonomskih nauka, dr Jovan Zubović i mr Aleksandra Bradić-Martinović posetili su Ekonomski fakultet u Kragujevcu na poziv dekana profesora dr Slobodana Malinića povodom proslave 50 godina postojanja.

U prijatnoj atmosferi predstavnici Instituta su razmenili iskustva o naučnom i nastavnom radu sa kolegama sa Ekonomskog fakulteta koji učestvuju na projektu IEN u novom projektnom ciklusu 2011-2014. godine, dr Vlastimirom Lekovićem, vanrednim profesorom i dr Petrom Veselinovićem, vanrednim profesorom.

dec16_efkg1 dec16_efkg2

dec16_efkg3