Prof. dr Slavenko Grgurević posetio Brisel

Prof. dr Slavenko Grgurević je 30.11.2010. godine u Brislu govorio na skupu posvećenom ekonomskim, političkim promenama u zemljama Zapadnog Balkana.

Na ovom skupu su uzeli učešće i najviši predstavnici Evropskog Parlamenta. Tom prilikom je na temu skupa prof. Grgurević razgovarao i sa potpredsednikom Evropskog Parlamenta gosp. Edward McMillansc.

nov30_sg_brisel