Učešće istraživača IEN na X Međunarodnom kongresu MSP

Dana, 26.11.2010. godine istraživači IEN mr Isidora Beraha i mr Sonja Đuričin, učestvovale su na X Međunarodnom kongresu MSP „Evropska perspektiva privrede Srbije".

Kongres je organizovan od strane Privredne komore Beograd, Udruženja poslodavaca „Poslodavac" i Srpske asocijacije malih i srednjih preduzeća u saradnji sa SME Union i Findacijom Konrad-Adenauer-Stiftung.

nov26_sdia_konfmsp