Gospođica Sarah Gelinas posetila IEN

Gospođica Sarah Gelinas, istraživač saradnik Eaton Vancea iz Bostona, posetila je 10.11.2010. godine Instiitut i razgovarala sa rukovodstvom IEN o makroekonomskim prilikama kao i o mogućnostima investiranja u Srbiju.

nov10_eaton_vance