Poseta delegacije IEN Sloveniji

Delegacija IEN boravila je u periodu od 8. do 11. novembra 2010. godine u Sloveniji.