Prezentacije aktivnosti u okviru Regionalnog programa podrške istrazivanju u oblasti društvenih istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP)

Dana, 26.10.2010. na Institutu ekonomskih nauka - lokalnoj koordinacionoj jedinici Regionalnog programa podrške istraživanju u oblasti društvenih istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP), održan je susret povodom predstavljanja aktivnosti ovog programai potpisivanja sporazuma o saradnji sa partnerskim organizacijama.

Prof. dr Dejan Erić, direktor Instituta ekonomskih nauka i gospođa Beatris Mejer, direktorka Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, otvorili su događaj pozdravnim govorom o značaju podrške istraživanju u oblasti društvenih nauka u Srbiji i ulozi Švajcarske Konfederacije. Potom su lokalne koordinatorke za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, Bojana Radovanović i Anđela Lalović, predstavile dosadašnje i planirane aktivnosti u okviru Regionalnog programa podrške istraživanju u oblasti društvenih istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP), a predstavnici partnerskih organizacija svoje istraživačke projekte i realizovane aktivnosti u toku prvog kvartala implementacije projekata. Susret je okončan potpisivanjem sporazuma o saradnji između Instituta ekonomskih nauka, kao lokalne koordinacione jedinice RRPP za Srbiju i partnerskih organizacija.

okt26_rrpp1 okt26_rrpp2
okt26_rrpp3 okt26_rrpp6
okt26_rrpp4 okt26_rrpp5

Regionalni program podrške istraživanju u oblasti društvenih istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP), koji finansira Švajcarska Agencija za razvoj i kooperaciju (Swiss Agency for Development and Cooperation) čiji je nosilac Institut za Centralnu i Istočnu Evropu, Univerziteta u Friburgu (University of Fribourg), Švajcarska ima za cilj jačanje istraživačkih kapaciteta u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. Program podržava razvoj istraživanja u oblasti društvenih nauka, i to posebno onih koje su relevantne za društvene transformacije i nudi platformu saradnje istraživača u regionu Zapadnog Balkana.

okt26_rrpp7 okt26_rrpp8
okt26_rrpp9 okt26_rrpp10
okt26_rrpp11 okt26_rrpp12
okt26_rrpp13 okt26_rrpp14