Ma Bojana Radovanović učestvovala je na seminaru pod nazivom Sloboda i tranzicija

Ma Bojana Radovanović, istraživač IEN, učestvovala je na seminaru pod nazivom: "Sloboda i tranzicija" (The Freedom and Transition) održanom na jezeru Bohinj, Slovenija u periodu od 22.09.2010. do 27.09.2010.

Seminar je organizovao Libertarni klub (Libertarian Club), podržan od strane Atlas Economic Research Foundation, Ayn Rand Institute (ARI), Center for Post-Communist Economies (CRCE), Cato Institute, Foundation for Economic Education (FEE), Heritage Foundation, Institute of Economic Affairs (IEA), International Policy Network (IPN), Katalaksija, Language of Liberty Institute (LLI), Pejovic Family, and The Fund for American Studies (TFAS).

Petodnevni seminar Sloboda i tranzicija posvećen je analizi osnovnih principa klasične liberalne misli, kao i rezultata procesa tranzicije u zemljama Istočne i Centralne Evrope. Seminaru su prisustvovali učesnici iz osam zemalja, uključujući Sloveniju, Tursku, Liban, Crnu Goru, Hrvatsku, Rumuniju, Sjedinjene Američke Države i Srbiju.

sep22_br_bohinj1 sep22_br_bohinj2
sep22_br_bohinj3 sep22_br_bohinj4
sep22_br_bohinj5 sep22_br_bohinj6