Draško Nikolić odbranio magistarsku tezu

Draško Nikolić, istraživač Instituta ekonomskih nauka, je dana 27. septembra 2010. godine odbranio master tezu pod nazivom: "Privatni investicioni fondovi kao izvor finansiranja malih i srednjih preduzeća",

na Beogradskoj bankarskoj akademiji, pred komisijom u sastavu prof. dr. Dejan Erić, mentor, prof dr. Svetislav Paunović i prof. dr Zoran Grubišić.

sep27_dn_master1 sep27_dn_master2

sep27_dn_master3