Stručno usavršavanje istraživača IEN u Torinu

U periodu od 13. do 18. septembra 2010. godine, istraživači IEN mr Sonja Đuričin, mr Ana Jaško, Duško Bodroža, Mihajlo Đukić i Zorica Božić bili su na stručnom usavršavanju u Torinu, Italija.
16. septembar: Poseta Univerzitetu gastronomskih nauka u Pollenzu i drevnoj vinariji "Fontanafredda".
15. septembar. Poseta banci INTESA SANPAOLO.
14. septembar. Poseta biblioteci Fakulteta za menadžment (SAA) Univerziteta u Torinu i fabrici kafe "Lavazza".
13. septembar:  Poseta fabrici automobila FIAT i Fakultetu za menadžment (SAA) Univerziteta u Torinu.