Konstitutivna sednica novog Upravnog odbora IEN

Na osnovu odluke Vlade Republike Srbije broj: 119-5427/2010 od 29.02.2010. godine, dana 25.08.2010. godine konstituisan je Upravni odbor Instituta ekonomskih nauka.

Članovi Upravnog odbora IEN su:

aleksandar_skundric Mr Aleksandar ŠKUNDRIĆ, Preduzeće DIP "vojvodina" a.d., Nova Pazova,
predsednik Upravnog odbora
branko_urosevic Dr Branko UROŠEVIĆ, Ekonomski fakultet u Beogradu
milos_bozovic Dr Miloš BOŽOVIĆ, Centar za investicije i finansije, Beograd
jelena_kocovic Prof. dr Jelena KOČOVIĆ, Ekonomski fakultet , Beograd
ivan_stosic Dr Ivan STOŠIĆ, Institut ekonomskih nauka
redzepagic_srdjan Dr Srdjan REDŽEPAGIĆ, Institut ekonomskih nauka