Draško Nikolić pohađao letnju školu Evropske federacije udruženja finansijskih analitičara

Istraživač pripravnik Draško Nikolić je u periodu od 6. do 9. jula pohađao letnju školu Evropske federacije udruženja finansijskih analitičara (European Federation of Financial Analysts Societies - EFFAS) održanu u Madridu pod pokroviteljstvom Santander finansijske grupacije.

Predavanja i radionice su održane u prostorijama Centra za korporativno učenje i znanje (Corporate Learning and Knowledge Centre) smeštenog u Santander finansijskom gradu (Santander Financial City).

U radu letnje škole učestvovao je veliki broj akademika i profesionalaca u oblasti finansijske analize. Na predavanjima su razmatrani efekti finansijske krize na svetsku ekonomiju, kao i problemi likvidnosti i računovodstvenih standarda. Na paralelnim radionicama predavači i polaznici škole su diskutovali o specifičnim problemima u domenu vrednovanja finansijskih instrumenata, portfolio strategija i korporativnih finansija.

jul6_dn_letnja_skola1 jul6_dn_letnja_skola2

jul6_dn_letnja_skola3