Potpisani partnerski ugovori u okviru novog RRPP programa

Dana, 7. jula 2010. godine u Institutu ekonomskih nauka okupili su se predstavnici 8 novoizabranih partnera koji su dobili istraživačke grantove u okviru Regionalnog programa podrške društvenim istraživanjima - RRPP.

Na ovom skupu partneri su potpisali ugovore o realizaciji istraživačkih projekta. Jedan od partnera je i Institut ekonomskih nauka.

jul7_ugovor_rrpp1   jul7_ugovor_rrpp2
jul7_ugovor_rrpp3   jul7_ugovor_rrpp4
jul7_ugovor_rrpp5   jul7_ugovor_rrpp6