Dr Srdjan Redžepagić odbranio habilitaciju za istraživanje

Na osnovu odluke presednika Univeziteta u Nici – Sophia Antipolis, dana, 29. juna 2010 na Univerzitetu u Nici – Sophia Antipolis, pomoćnik direktora Instituta dr Srdjan Redžepagić je odbranio, pred mešovitom komisijom, habilitaciju za istraživanje (Habilitation à diriger des recherches) čime je stekao diplomu koja mu omogućava da rukovodi doktorskim studijama, bude mentor doktorantima i učestvuje u rukovođenju naučno-istraživačkih projekata kako u Francuskoj tako i u svim zemljama Evropske unije.

Time je dr Redžepagić postigao najveći stepen i priznanje koje se može steći u oblasti naučno-istraživačkog rada na nivou EU.

 

jun29_srdjan_habilitacija