Mr Ivana Domazet odbranila doktorsku disertaciju

Dana, 30 juna 2010. godine, mr Ivana Domazet, istraživač-saradnik IEN, odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom: "Integrisane marketing komunikacije finansijskih organizacija" na Beogradskoj bankarskoj akademiji.

Komisiju za ocenu i odbranu doktorske disertacije sačinjavali su: prof. dr Hasan Hanić, mentor, dr Zvonko Brnjas, predsednik Komisije i prof. dr Stevan Vasiljev, član Komisije. Odbrani doktorske disertacije pored članova porodice, prisustvovali su kolege iz IEN i sa BBA.

jun30_ivanad_doktorat1 jun30_ivanad_doktorat2
jun30_ivanad_doktorat3 jun30_ivanad_doktorat4