Učešće predstavnika IEN na Drugoj međunarodnoj naučnoj konferenciji "Social, Political, and Economic Change in the Western Balkans"

Dr Slavenko Grgurević i mr Saša Stefanović, u svojstvu predstavnika Instituta kao Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans Local Coordination Unit (RRPP LCU), prisustvovali su Drugoj međunarodnoj naučnoj konferenciji "Social, Political, and Economic Change in the Western Balkans", održanoj u Draču, Albanija, u periodu od 25-27. juna 2010. godine.

Takođe, neposredno pre konferencije mr Saša Stefanović je u svojstvu predstavnika istraživačkog tima na projektu pod nazivom "Macroeconomic analysis and empirical evaluation of active labour market policies in Serbia" finansiranog od strane RRPP aktivno učestvovao u radionici External Review Meeting koja je realizovana 24-25. juna 2010. godine a na kojoj se raspravljalo o budućim pravcima razvoja Programa.

jun25_drac_sgss1 jun25_drac_sgss2
jun25_drac_sgss3 jun25_drac_sgss4

jun25_drac_sgss5