IEN dobio projekat "Macroeconomic analysis and empirical evaluation of active labour market policies in Serbia"

Institut ekonomskih nauka je dobio zvaničnu potvrdu da je u procesu selekcije između 30 prijavljenih, projekat instituta pod nazivom "Macroeconomic analysis and empirical evaluation of active labour market policies in Serbia" izabran kao jedan od 8 koji će biti finansirani od strane RRPP programa Univerziteta u Friburgu. Rukovodilac ovog projekta koji će u prvoj fazi biti finansiran na period od 12 meseci je dr Jovan Zubović.

universitas _friburgensis_logo                            rrpp_logo

 

Više informacija o programu se može naći na sajtu www.rrpp-westernbalkans.net.