Boravak i poseta Univerzitetu u Nici – Sophia Antipolis

U okviru realizacije Tempus projekta „Master d'études européennes à double diplomation en Serbie" na kome je Institut ekonomskih nauka partnerska institucija, istraživač-pripravnik Aleksandar Zdravković je boravio na Univerzitetu u Nici – Sophia Antipolis.

Tokom boravka intenzivno je radio na realizaciji planiranih aktivnosti projekta u cilju što bolje implementacije istog u Srbiji. Tokom boravka u Nici, pomoćnik direktora Instituta ekonomskih nauka dr Srdjan Redžepagić i Aleksandar Zdravković su bili gosti predsedništva Univerziteta.

10tempus_az1 10tempus_az2

10tempus_az3

10tempus_az4