Učešće delegacije IEN-BBA na 42. konferenciji ICMA

Na poziv predstavnika Međunarodnog udruženja tržišta kapitala (International Capital Market Association - ICMA) i prof. John Board, dekana ICMA Centra Univerziteta u Redingu prof. dr Hasan Hanić i prof. dr Dejan Erić učestvovali su na 42. godišnjoj skupštini i konferenciji ICMA pod nazivom „A Meeting of Minds" koja je održana od 26-28. maja u Briselu.

 

maj26_icma_ac_4   maj26_icma_ac2

Konferencija je otvorena na berzi u Briselu uz prisustvo oko 600 učesnika i gostiju. Na konferenciji su razmatrana pitanja promene regulative u vezi emisije i trgovanja hartijama od vrednost na evropskim tržištima, ugao emitenata u uslovima krize, budućnost vanberzanskog tžišta, upravljanje aktivnom u vreme i posle krize, potreban dogradnje adekvatne tržišne strukture, itd.

Program konferencije
maj26_icma_ac_5  

maj26_icma_3

26maj_icma_4   26maj_icma_5

U toku skupa predstavnici IEN i BBA imali su više sastanaka. Uspostavljeni su novi kontakti i otvorene nove mogućnosti za saradnju.

26maj_icma_6   26maj_icma_7
26maj_icma_7a   26maj_icma_8
26maj_icma_9  

26maj_icma_10