Učešće predstavnika IEN na drugom regionalnom skupu posvećenom izgradnji kapaciteta globalnog upravljanju u okviru sistema Ujedinjenih nacija

Delegacija IEN u sastavu Dejan Erić, Aleksandar Zdravković i Duško Bodroža učestovala je na drugom regionalnom skupu posvećenom izgradnji kapaciteta globalnog upravljanju u okviru sistema Ujedinjenih nacija pod nazivom "Teaching Climate Change and the United Nations System".

Skup je održan na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu pod pokroviteljstvom Austrijskog saveznog Ministarstva nauke i razvoja i Ministarstva visokog obrazovanja, nauke i tehnologije Republike Slovenije.

U okviru radionice "Nauka i visoko obrazovanje" vrlo zapaženo izlaganje na temu "Globalni izazovi i potreba međunarodne saradnje zemalja regiona jugo-istočne Evrope" održao je direktor IEN prof. dr Dejan Erić. U radu skupa učestvovao je i gospodin Aleš Dakić sa ICPE centra iz Ljubljane, sa kojim IEN ima veoma uspešnu i razgranatu saradnju.

maj18_un_skup1 maj18_un_skup2
maj18_un_skup3 maj18_un_skup4