Istraživači IEN prisustvovali kursu "Akademske veštine"

Dana, 10. maja 2010. godine istraživači IEN mr Saša Stefanović, Mihajlo Đukić i Duško Bodroža prisustvovali kursu „Akademski veštine" koji organizuje Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj RS.

Predavač na kursu bio je gospodin Steve Quarrie, direktor Konsultativnog biroa za međunarodne projekte Sektora za međunarodnu naučnu i tehnološku saradnju pri Ministarstvu za nauku i tehnološki razvoj RS.

 

maj10_kurs_akvestine