Održana radionica "Sektor malih i srednjih preduzeća u vremenu globalne krize"

U organizacije Fondacije Konrad Adenauer (KAS) i Organizacije za ekonomsku saradnju zemalja bazena Crnog mora (BSEC) u periodu od 5. do 7. maja u Tirani (Albanija) održana je radionica: "Sektor malih i srednjih preduzeća u vremenu globalne krize".

maj5_radionica_tirana1 maj5_radionica_tirana3

Jedno od uvodnih predavanja na skupu održao je direktor IEN, prof. dr Dejan Erić na temu "Ekonomska situacija u regionu Jugo-istočne Evrope sa fokusom na uticaj krize na sektor malih i srednjih preduzeća". Pored prof. Erića, predstavnik Srbije na ovom izuzetnom skupu bio je i gospodin Vladimir Burda, samostalni savetnik u Privrednoj komori Srbije.

maj5_radionica_tirana11 maj5_radionica_tirana12

U toku skupa prof. Erić je imao više sastanaka na kojima je razgovarano o saradnji izmedju Instituta i drugih institucija čiji su predstavnici učestvovali na skupu.

maj5_radionica_tirana2

maj5_radionica_tirana4

Poslednjeg dana skupa, 7. maja usvojeni su zaključci i preporuke o potrebi podrške vladama zemalja ekonomske saradnje regiona Crnog mora sektoru malih i srednjih preduzeća u uslovima krize, kako bi se obezbedio njihov opstanak i stvorili osnove za dalji rast i pun doprinos razvoju privreda ovih zemalja.

maj5_radionica_tirana13 maj5_radionica_tirana14
maj5_radionica_tirana17 maj5_radionica_tirana18

Za učesnike skupa organizovana je poseta kompaniji EVEREST IE. U prijatnoj atmosferi ljubazni domaćini su predstavili svoje iskustvo vodjenja malog i srednjeg biznisa u Republici Albaniji.

maj5_radionica_tirana15 maj5_radionica_tirana16
maj5_radionica_tirana5 maj5_radionica_tirana6