Učešće predstavnika Instituta na sastanku inicijativnog odbora međunarodne konferencije "Integrativni menadžment priobalnog područja regiona Jadrana, Sredozemlja i Crnog mora i basena reka Dunav i Sava"

Delegacija Instituta u sastavu dr Dejan Erić i dr Ivan Stošić učestvovala je na sastanku inicijalnog i organizacionog odbora medjunarodne konferencije "Integrativni menadžment priobalnog područja regiona Jadrana, Sredozemlja i Crnog mora i basena reka Dunav i Sava" na kojoj kao jedan od učesnika treba da se pojavi i Institut ekonomskih nauka. Sastanak je održan 22. marta u prostorijama Međunarodnog centra za promociju preduzeća - ICPE iz Ljubljane, sa kojim IEN ima potpisan ugovor o saradnji.

mart22_icpe1 mart22_icpe2

Konferencija bi trebalo da se održi na jesen 2010. godine u Ljubljani. Program konferencije biće posvećen problemima razvoja turizma, saobraćaja, ekonomskog i društvenog razvoja dva veoma značajna evropska regiona – Jadrana, Mediterana i Crnog mora i basena reka Dunav i Sava, posebno u svetlu usvajanja Dunavske strategije od strane Evropske unije, kao i povezivanju različitih institucija iz zemalja regiona.

mart22_icpe3 mart22_icpe4

U seriji bilateralnih razgovora rukovodstvo IEN se susrelo sa predstavncima ICPE i drugih učesnika konferencije.

mart22_icpe5 mart22_icpe6