Saradnici IEN na konferenciji u Pančevu

Dana, 10.03.2010. godine saradnici IEN mr Saša Stefanović i Duško Bodroža, u saradnji sa mr Tijanom Živanović rukovodiocem grupe za međunarodnu saradnju u Republičkoj agenciji za prostorno planiranje (RAPP) prisustvovali su konferenciji "Dunavski koridor VII - elementi za strategiju razvoja infrastrukture, saobraćaja, logistike i turizma" koja je održana u Pančevu. Konferenciju su organizovali Grad Pančevo, Opština Vršac i Odbor za saobraćaj i veze Privredne komore AP Vojvodina, a predstavnici RAPP i IEN su imali veoma zapažena izlaganja.

Izlaganja na konferenciji su bila fokusirana na Evropsku strategiju za dunavski region i osvetljavanje različitih aspekata vezanih za probleme i potencijal razvoja infrastructure, saobraćaja, logistike i turizma u dunavskom region.

mart10_pancevo1 mart10_pancevo2
mart10_pancevo3 mart10_pancevo4