Poklon Evropskog centra za mir i razvoj IEN

dinamican_ek_razvoj
Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija poklonio je Institutu poslednje delo prof. dr Branka Horvata: "Dinamičan ekonomski razvoj" objavaljeno 2007. godine.


Predgovor

 

branko_horvat
Branko Horvat (1928-2003)


Prof. dr Branko Horvat bio je jedan od osnivača Instituta za ekonomska istraživanja (raniji naziv IEN - do 1969. godine), prvi direktor (1958-1973) i rukovodilac Poslediplomske škole od 1963. godine.