Održan drugi sastanak na realizacija projekta "Jačanje obrazovne i naučne saradnje između ekonomskih fakulteta u okviru grupe V4 i zemalja jugoistočne Evrope"

U periodu od 11. do 13. marta 2009. godine na Politehničkom fakultetu Univerziteta iz Čestohove, Poljska održan je drugi iz serije sastanaka predstavnika ekonomskih fakulteta i poslovnih škola zemalja Višegradske grupe (u koje spadaju Slovačka, Češka, Poljska i Mađarska) i jugoistočne Evrope.

v4_mart1109_cestohova1

Predstavnici IEN/BBA u sastavu prof. dr Ivan Stošić, mr Djuro Djurić i Bojana Radovanović uzeli su učešće u drugom radnom sastanku održanom u okviru projekta "Jačanje obrazovne i naučne saradnje između ekonomskih fakulteta Višegradske grupe zemalja i zemalja jugoistočne Evrope".

Na sastanku su prestavljeni studijski programi i nastavni metodi partnerskih institucija i dogovoreni detalji dalje saradnje na realizaciji projekta.

v4_mart1109_cestohova2 v4_mart1109_cestohova3
v4_mart1109_cestohova4 v4_mart1109_cestohova5