Studijski boravak prof. dr Branka Živanovića na Fakultetu za menadžment (SAA) Univerziteta u Torinu

PROJEKAT TEMPUS: Business University of the New Age in Serbia - BUONA

Studijski boravak prof. dr Branka Živanovića na Fakultetu za menadžment (SAA) Univerziteta u Torinu

 

Vreme posete: 15–25. marta 2009.

Aktivnosti: Tokom posete Fakultetu za Menadžment (SAA) Univerziteta u Torinu, Prof. dr Branko Živanović je obavio tri zadatka:

  1. Razvoj i usklađivanje zajedničkog Nastavnog plana i programa SAA-BBA za predmet Bankarski menadžment na BBA
  2. Radna poseta Banci Intesa SanPaolo, odeljenje Corporate (region Piemonte)
  3. Poseta Master studentima BBA Tempus programa na SAA

tempus_mart1509_bzivanovic_saa1

1. Razvoj i usklađivanje Nastavnog plana i programa – Prof. dr Branko Živanović je imao izuzetno zadovoljstvo da u svom radu sarađuje sa Prof. dr Markom Ellia-a na nacrtu novog kursa iz bankarstva - Bankarskog menadžmenta uključivanjem aktuelnih materijala, pretraživanjem naučnih radova i case study-e italijanske i srpske bankarske prakse. Profesori su razmenili njihova nastavna iskustva kao i učešća u studentskim radovima. Dolazeći iz komplementarnih bankarskih delova, Prof. dr Marko Ellia-a iz bankarstva na malo (oblast mikrokreditiranja), a Prof. dr Branko Živanović iz korporativnog bankarstva, dostigli su visok nivo sinergije i uspešno su razvili i realizovali plan i program silabusa kursa i preneli zajednički rad Prof. dr Branka Živanovića i Prof. dr Marka Ellia-a na BBA.

tempus_mart1509_bzivanovic_saa2 tempus_mart1509_bzivanovic_saa3

2. Radna poseta Banci Intesa SanPaolo, odeljenju Corporate, Torino (region Piemonte) – Tokom ove posete Prof. dr Branko Živanović je razmenio svoje iskustvo sa Massimo Accumolli-em, Regionalnim direktorom Corporate-a. Predmet diskusije su bile aspekti kreditne analize, upravljanje kreditnim rizikom kod SMEs i korporativnih klijenata, kolateralizacija kredita i određivanje cene kredita. Njihove informacije o procedurama i praksi u italijanksim i srpskim komercijalnim bankama u oblasti SMEs i korporativnih plasmana su dosta slične.

tempus_mart1509_bzivanovic_saa4

3. Poseta Master studenatima BBA Tempus programa na SAA – U Torinu, Prof. dr Branko Živanović je izvesno vreme proveo i sa Senadom Lekpekom i Ninom Mihajlović, Master studentima BBA Tempus programa na SAA. Tokom posete studentima BBA, Prof. dr Branko Živanović se informisao o njihovim iskustvima – primenjenim metodologijama učenja i polaganja ispita i modelima vrednovanja njihovog angažovanja u toku izvođenja nastave. Velika satisfakcija je bio Prof. dr Konstantinos Langas, profesor Dizajna poslovnog procesa, analize i reinženjeringa, koji je isticao studente BBA kao najbolje Master studente na njegovom kursu što je rezultat njihovog vanrednog angažovanja i participacije u nastavi.

tempus_mart1509_bzivanovic_saa5

Prof. dr Alain Devalle i Prof. dr Branko Živanović su razmenili ideje o uvođenju Basel Accord-a II u italijansko i srpsko bankarstvo. Prof. dr Branko Živanović se zahvalio na nesebičnoj podršci Prof. dr Giuseppe Dutto-a, koji je učinio njegov boravak u Torinu sadržajnijim.

Posebno iskustvo za Prof. dr Branka Živanovića je bila diskusija o mogućem finansiranju i izvozu čuvenog Barolo vina u Srbiju i ostale delove, Renato Ratti vinarije, mada iskreno najveći doživljaj je bila njegova degustacija.