Bojana Radovanović odbranila je master rad

Dana, 25. 12. 2009. godine, Bojana Radovanović, istraživač pripravnik Instituta ekonomskih nauka, odbranila je master rad pod nazivom: "Etički i ekonomski aspekti društveno odgovornog poslovanja“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu pred komisijom u sastavu: prof. dr Jovan Babić, prof. dr Boris Begović i dr Nenad Cekić.

dec25_br_master