Promocija knjige "Strukturne promene i performanse bankarstva Srbije 2002-2008" autora prof. dr Vlastimira Vukovića

struk_promene_perform_bank_sr09

[narudžbenica]

Promocija knjige "Strukturne promene i performanse bankarstva Srbije 2002-2008" saradnika IEN prof. dr Vlastimira Vukovića održana je 23. decembra 2009. Pred većim brojem gostiju, profesora BBA i istraživača IEN o knjizi su govorili prof. dr Dejan Erić, direktor IEN, dr Gradimir Kožetinac, profesor monetarne ekonomije i bankarstva na BBA, dr Dušan Kostić, saradnik IEN i autor.

 

dec23_vlastav1 dec23_vlastav2

Direktor IEN prof. Erić je govorio o rezultatima naučnoistraživačkog rada IEN u 2009. godini za koji je istakao da je značajno unapredjen. Pored 3 medjunarodne konferencije i 2 knjige objavljene u inostranstvu, IEN je imao veoma živu izdavačku aktivnost u okviru koje posebno mesto zauzima i knjiga prof. Vukovića.

Prof. Koženitac je govorio o značaju knjige u svetlu promena u monetarnoj i bankarskoj sferi. Dr Kostić je ukratko da pregled strukture knjige i istakao izuzetno bogatu empirijsku gradju na kojoj je knjiga zasnovana.

Prof. Vuković je istakao kako je radio nekoliko godina na prikupljanju gradje za knjigu i kako knjiga treba da govori više od samoga autora, Ukazao je na par zabluda koje postoje u stručnim krugovima na koje je on pokušao da ponudi argumentovane odgovore zasnovane na rezultatima empirijskih istraživanja.

dec23_vlastav3 dec23_vlastav5

Nakon prezentacije pristutni su postavili pitanja autoru.