Poseta gospođe Jasne Bastić

Gospođa Jasna Bastić sa Univerziteta u Friburgu posetila je 22. decembra 2009. godine IEN i u razgovoru sa rukovodstvom IEN razmatrane su mogućnosti dalje naučnoistraživačke saradnje između ove dve institucije.

 dec22_jb_friburg