Časopisi, Journal of Women's Entrepreneurship and Education (JWE) i Economic Analysis u bazi podataka University and College Directory

Časopisi, Journal of Women's Entrepreneurship and Education (JWE) i Economic Analysis se referišu od 14.12.2009. u bazi podataka University and College Directory. Reč je o bazi kojom su obuhvaćeni univerziteti i naučne institutcije iz 187 zemalja iz celog sveta. To je najveća mreža univerziteta na svetu, koja sadrži više od 17.000 programa studiranja, testova za studente, saveta eksperata i profesora iz svih oblasti i nivoa studija i naučnih časopisa na svim svetskim jezicima. Ulaskom naših časopisa u ovu bazu, naši časopisi postaju dostupni svim fakultetima i naučnim institucijama u skoro 200 zemalja sveta, što će nam pružiti dodatni motiv da im se predstavimo u najboljem svetlu i kao takvi privućemo najbolje istraživače da objavljuju svoje radove kod nas. Osim toga, pošto je automatski i naš Institut posebno uključen sa svim onformacija o našim aktivnostima i naučnom delatnošću, time polako dostižemo svoj san da postanemo naučni brend, prepoznatljiv širom sveta.