Poseta dr Jovan Zubovića ICPE i Ekonomskom fakultetu u Ljubljani - 17. novembar

logo_icpe

17. novembar

Drugi dan seminara započeo je iscrpnim predavanjem dr Henry-ja Loewendahl-a o rezultatima ovogodišnjih istraživanja Finacial Times-a o trendovima Greenfield investicija kao posledice ekonomske krize.

Prezentacija Dr Herny Loewendahla
"Impact of the Crisis on Greenfield FDI into Europe – Latest Trends and Opportunities“

U nastavku je Dr Loewendahl održao svoje drugo predavanje na temu "Najbolje prakse u promociji stranih ulaganja i zadržavanja ulagača - na osnovu istraživanja FT u agencijama za promociju ulaganja (IPA) širom sveta".

Prezentacija Dr Herny Loewendahla
"Best Practices in Investment Promotion and Retention – Results of the IPA Survey by the FT"

U popodnevnom delu programa je gospodin Florindo Blandolino iz Italijanske trgovinske delegacije u Sloveniji imao prezentaciju Italijanskog instituta za spoljnu trgovinu - ICE PROMOTIONAL ACTIVITIES: Planning, Financing, Tools to support Italian companies.

nov18_jz_ljublj8

U završnom govoru dr Štefan Bogdan Šalej se obratio učesnicima sa pozivom na ostvarivanje dugoročne saradnje sa ICPE u svim oblastima njihove delatnosti.

nov17_jz_ljublj9 nov17_jz_ljublj10

U slobodnom delu programa dr Zubović je imao sastanak sa Dr Henry Loewendahlom koji je tokom 2003. boravio u Beogradu sa zadatkom unapređenja rada SIEPA-e. Usaglašena je potreba da dr Loewendahl ponovo bude gost Beograda, ovaj put u organizaciji IEN.

Nakon završetka seminara dr Zubović je posetio Ekonomski Fakultet u Ljubljani gde se susreo sa Rebekom Koncilja, rukovodiocem centra za naučna istraživanja Ekonomskog fakulteta u Ljubljani. Tom prilikom je usaglašena potreba oko proširenja obima saradnje dve institucije i to u smeru zajedničkog nastupa na projektima FP7 Evropske Komisije.

nov17_jz_ljublj11