Nova monografija: "Financial Systems Integration of Balkan Countries in the European Financial System: Impact og Global Financial Crisis

U Francuskoj je izašla monografija međunarodnog značaja: "FINANCIAL SYSTEMS INTEGRATIION OF BALKAN COUNTRIES IN THE EUROPEAN FINANCIAL SYSTEM: IMPACT OF GLOBAL FINANCIAL CRISIS" u izdanju Univerziteta u Nici - Sofija Antipolis i Instituta ekonomskih nauka.
Izlazak monografije je podržalo Ministarstvo međunarodnih odnosa i evropskih integracija Republike Francuske i Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.